Privacy verklaring

Vertrouwen en zorgvuldigheid

Een duurzame en vertrouwde (klant)relatie kan alleen bestaan als Lisette Steinmetz Personal Training zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Gegevens die voor een belangrijk deel ook persoonsgegevens zijn. Leveranciers, relaties en medewerkers hebben er recht op dat Lisette Steinmetz Personal Training zorgvuldig met hun gegevens omgaat. Lisette Steinmetz Personal Training heeft binnen de kaders van de privacywetgeving specifiek beleid ontwikkeld voor de bescherming van persoonsgegevens.

Uw privacy binnen Lisette Steinmetz Personal Training

Lisette Steinmetz Personal Training stelt zich als doel vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens.  Lisette Steinmetz Personal Training houdt zich aan de relevante wet- en regelgeving en aan de (verwerkers)overeenkomsten die zij met leveranciers en klanten heeft afgesloten. Het privacybeleid van Lisette Steinmetz Personal Training wordt geĆ«ffectueerd in overeenkomsten, gedragsregels en beveiligingsmaatregelen. Daarbij maakt het niet uit van wie Lisette Steinmetz Personal Training persoonsgegevens verwerkt of de wijze waarop deze gegevens worden verwerkt.

Uw rechten

Lisette Steinmetz Personal Training verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend als dat noodzakelijk is. Bijvoorbeeld voor het nakomen van overeenkomsten die Lisette Steinmetz Personal Training met u heeft  gesloten. Als uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht daarover geĆÆnformeerd te worden. Daarnaast heeft u recht op inzage, rectificatie en het aantekenen van bezwaar.

Website en cookies

De website van Lisette Steinmetz Personal Training die u nu bezoekt, is beveiligd. De persoonsgegevens die u via de website of per e-mail aan Lisette Steinmetz Personal Training verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het reageren op informatievragen. Na afhandeling van uw verzoek worden deze gegevens verwijderd. Daarnaast maakt Lisette Steinmetz Personal Training gebruik van cookies.

Contact

Deze privacyverklaring heeft betrekking op alle verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor Lisette Steinmetz Personal Training de verantwoordelijke is.

Heeft u vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy dan kunt u contact opnemen met info@lisettesteinmetz.com


Pricacyverklaring